Přiložené soubory:

CVVZ 2021 bude v Holešově!

19. – 21. 11. 2021Holešov je město v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji, 17 km severozápadně od Zlína, na západním okraji Hostýnských vrchů, na hranici mezi Hanou a Valašskem na řece Rusava. Žije zde přibližně 12 tisíc obyvatel. Město je známé především každoroční událostí Holešovská regata.

Holešov se utvořil na starobylé křižovatce dvou bočních tras tzv. Jantarové stezky. V katastru dnešního Holešova byla objevena neolitická osada, tj. sídlo trvalé povahy nejstarších zemědělců (asi 7–6 tis. let př. n. l.). Vlastní centrum Holešova je víceméně trvale osídleno od doby bronzové, jak dokládají objevená pohřebiště (asi 2000 př. n. l.). První písemná zmínka pochází z roku 1141 a vztahuje se k osadě jménem Golesouicí (tj. Holešovici). Už v roce 1275 se obec uvádí jako Holesow.

Nejvyšší člověk, který podle dochovaných údajů kdy žil v českých zemích a v Holešově žil, zemřel a je pochován, tzv. hanácký obr Josef Drásal (1841–1886), dal své jméno nejobtížnějšímu bikemaratonu ČR, který každoročně startuje z holešovské zámecké zahrady.

Holešov a okolí

Holešovsko láká významnými židovskými památkami, lidovou architekturou, řadou zajímavých akcí a možností aktivního trávení volného času. K hlavním magnetům Holešovska z pohledu památek nepochybně patří rymický skanzen a židovské památky Holešova, zejména Šachova synagoga. V Rymicích dále stojí za pozornost místní tvrz spojená se jménem Albrechta z Valdštejna. V Holešově patří k dalším zajímavým památkám zámecký park, kostel Nanebevzetí Panny Marie s Černou kaplí, Zemanova kovárna, která je příkladem dílny se staletou tradicí, a památník obětem napoleonských válek, které zemřely ve zdejším lazaretu. K nejcennějším přírodním lokalitám regionu patří Kurovický lom, bohaté naleziště zkamenělin a jedna z lokalit evropské sítě Natura 2000.

Horní Lapač je nejsevernější vinařskou obcí na Moravě. V Holešově nebo Rymicích můžete navštívit také muzea a galerie. V souboru lidových staveb v Rymicích nechybí ani větrný mlýn, sedlářská dílna a kovárna. Městské muzeum a galerie v Holešově prezentuje například pravěký bronzový poklad, nebo zajímavou maketu náměstí Holešova z roku 1850. Část výstavy je věnována také historii zdejšího zámku. Historii Židů na Moravě ilustruje expozice v Šachově synagoze. Městská galerie je věnována především místním umělcům a rodákům. Holešov je dějištěm řady zajímavých akcí, jako je Hanácký den – setkání tanečních a hudebních folklorních souborů, Festival židovské kultury, startuje tady Bikemaraton Drásal, Běh Terryho Foxe, koná se tu mezinárodní setkání leteckých modelářů apod.

V Prusinovicích a Martinicích fungují jezdecké kluby, v několika obcích jsou tenisové kurty, v Holešově navíc minigolf, bowling, paintballové hřiště, skatepark nebo krytý bazén. Místní aeroklub nabízí vyhlídkové lety i letecký výcvik.

V současné době jsou v Holešově 3 mateřské školy, 3 úplné základní školy, Gymnázium Ladislava Jaroše a Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra. Pestrou nabídku volného času nabízí TYMY – středisko volného času Holešov. V Holešově pracuje spousta spolků a organizací, které pracují s dětmi – mezi nejaktivnější patří Skaut, Pionýr, TOM, atd…

Mezi významné firmy patří v Holešově firma Sfinx, která byla v Holešově – Všetulích založena v roce 1863. Sfinx nejvíce proslavily tradiční lentilky, dále hašlerky, bon pari, atd… Od roku 1992 je tento závod součástí firmy Nestle Česko s.r.o. a patří k jednomu z nejvýznamnějších producentů potravin v ČR.

Srdečně Vás do Holešova zveme, naše CVVZ bude pestrá, barevná, tradiční i netradiční!

Těšíme se na Vás 19. – 21. 11. 2021.

Za všechny organizátory
Jarka Vaclachová, náčelnice


CVVZ 2022 se bude konat ve Skutči 11.-13.11.2022.Uvažujete, že byste rádi v budoucnu uspořádali CVVZ ve vašem městě?Co pro to máte udělat?


  • stáhnout si formulář v pravé části stránky a vyplněný jej poslat do 1.11. 2020 na mail: info@cvvz.cz (na pozdější kandidatury nebude brán zřetel)
  • účastnit se programu „Grilování kandidátů“, kde budete čelit dotazům ohledně vaší kandidatury.

Kodex kandidáta:

  • je zakázáno vylepování plakátů po škole, je to pracné na úklid a ušetří to i vaše finance na kandidaturu
  • na propagaci vašeho města budete mít vyčleněný prostor
  • pokud se chcete prezentovat v novinách, zašlete podklady do 11.11. 2020 na mail: info@cvvz.cz, všem bude vyhrazen stejný prostor.