zpět

CVVZ a koronavirus

Aktuální koronavirovou situaci sledujeme. Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od 1.9.2020 se vnitřních akcí může účastnit maximálně 500 účastníků, z čehož vyplývá, že letošní CVVZ se může zúčastnit maximálně 500 lidí. S omezením souvisí také povinnost účastníků mít ochranu dýchacích cest (roušku, šátek apod.). Konkrétní opatření v rámci CVVZ se budou odvíjet od aktuálních pokynů státních orgánů.

Jsme si vědomi, že situace se může měnit. Pokud by došlo k zákazu konání hromadných akcí, případně výraznému snížení počtu lidí na akcích, musela by být CVVZ zrušena. Pevně věříme, že tato situace nenastane.

Pokud by došlo ke zrušení akce, budou zaplacené peníze za účastnické poplatky a ubytování vráceny zpět.